સંસ્કૃતિ

zGZAdC4WNS_small

કોર્પોરેશન સ્પ્રીટ્સ

વ્યવહારિક, સાહસિક, નવીન, અહંકાર વિના જીતવું, નિરાશ થયા વિના નિષ્ફળ થવું, લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા પહેલા હંમેશા આગળ વધો.

વસ્તુઓ કરવાના સિદ્ધાંતો

તમારા પગ જમીન પર રાખો, લક્ષ્યો શોધો, લાલચ ટાળો, વાસ્તવિકતામાં જે શક્ય છે તે કરો, જવાબદાર વસ્તુઓ કરો અને સમાજ માટે ફાયદાકારક હોય તે કરો.

મુખ્ય મૂલ્યો

કર્મચારીઓની વ્યક્તિગત પ્રવૃત્તિઓને કોર્પોરેટની લાંબા ગાળાની વિકાસ યોજનામાં એકીકૃત કરો, pલોકો-લક્ષી, અને લોકો અને લોકો વચ્ચે સુમેળપૂર્ણ વિકાસ પ્રાપ્ત કરે છે કોર્પોરેટ.

કામ કરવાની શૈલી

ગંભીર અને સ્વ પ્રેરિત, કામ કરી શકે છે અને જીવી શકે છે વારાફરતી. કર્મચારીઓની સન્માન અને મિશનની ભાવના સ્થાપિત કરો. કડક અને શિસ્તબદ્ધ, અને અન્ય લોકો માટે ઉદાર

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca